ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5แสนล้าน ให้คลังสู้โควิด

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5แสนล้าน ให้คลังสู้โควิด

วันที่ 25 พฤษภาคม 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

โดยมีเนื้อหา9มาตรา มีสาระให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

1)แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2)เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3)เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.รวมวงเงินกู้ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

อ่านต่อ